Prevenire și reducere deșeuri

Pentru Ravago ROM, principalul obiectiv al gestiunii deșeurilor generate constă în a asigura protecția mediului și a sănătății populației prin instituirea de măsuri: 

 • de prevenire și reducere a generării de deșeuri și de gestionare eficientă a acestora; 
 • de reducere a efectelor adverse determinate de generarea și gestionarea deșeurilor; 
 • de reducere a efectelor generale determinate de utilizarea resurselor și de creștere a eficienței utilizării acestora, ca elemente esențiale pentru asigurarea tranziției către o economie circulară și garantarea competitivității pe termen lung

In acest sens , Ravago ROM a implementat Programul de prevenire și reducere a cantității de deșeuri conform cerinței legislative stabilită prin OUG 92/2021 privind regimul deseurilor, art. 44 alin (1): ”Persoana juridică ce exercită o activitate de natură comercială sau industrială, având în vedere rezultatele unui audit de deșeuri, este obligată să intocmească și să implementeze un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie.” 

Programul de prevenire și reducere a cantității de deșeuri al Ravago ROM 

Următoarea ierarhie se aplică prioritar în cadrul politicii și legislației de prevenire a generării și de gestionare a deșeurilor: 

 • prevenirea; 
 • pregătirea pentru reutilizare; 
 • reciclarea; 
 • alte operațiuni de valorificare, precum valorificarea energetică; 
 • eliminarea.

 

 

Aplicarea ierarhiei deșeurilor are ca scop încurajarea acelor opțiuni care produc cel mai bun rezultat global în privința mediului și a sănătății populației.

 

Avantajele gestiunii deșeurilor 

 • Se diminuează semnificativ costurile și protejăm natura; 
 • Ajutăm la conservarea resurselor naturale ale pământului; 
 • Se recuperează materialele reciclabile care ulterior se transformă în materie primă; 
 • Se reduce poluarea poluanți din aer, apă și sol, precum și a mediului înconjurător; Se reduce consumul de energie și se conservă resursele naturale; 
 • Ajută la menținerea unui mediu mai curat.